ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, 2023, ΑΘΗΝΑ

Παρακάτω τα links για να συνδεθείτε διαδικτυακά στο συνέδριο στις 7 και 8 Δεκεμβρίου:

 

7 Δεκεμβρίου ELPC 2023 ATHENS 2023_12_07
Hosted by Antonia Boznou 
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mb19a3107f993d8623fc296dcdbbaf71d 
Thursday, December 7, 2023 9:30 AM | 7 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2783 895 1148 Password: 1234

8 Δεκεμβρίου
ELPC 2023 ATHENS 2023_12_08
Hosted by Antonia Boznou
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf93c84459ca168d34aca0cce7092f782
Friday, December 8, 2023 9:30 AM | 7 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2795 419 8296
Password: 1234