ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗΣ

Το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας αναζητά
εθελοντές να λάβουν μέρος σε έρευνα για τη γλώσσα

Το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας του Τμήματος
Φιλολογίας αναζητά εθελοντές να συμμετέχουν σε έρευνα για το πώς ο
ομιλητής κατανοεί τη γλώσσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (ερευνητικό
έργο ‘Language and Executive Function Intervention Strategies in Language
Disorders (LEFIELD)’ (αριθμός έργου ΕΛΙΔΕΚ 16322)).


Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε
πειράματα οφθαλμοκίνησης, στα οποία καταγράφεται και ερευνάται η
οφθαλμική κίνηση κατά την ανάγνωση.


Αναζητούμε μονόγλωσσους, φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής, χωρίς
ιστορικό μαθησιακών δυσκολιών. Η πειραματική διαδικασία θα
πραγματοποιηθεί σε 3 συναντήσεις διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία, στο
Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας, 6 ος όροφος, αίθουσα
624, Φιλοσοφική Σχολή.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο:
Email: psychoneurolinglab@phil.uoa.gr
Τηλέφωνο: 2107277782, 6984507477