ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, 2023, ΑΘΗΝΑ

Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2023

Το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας διοργανώνει συνέδριο με θέμα Οφθαλμοκίνηση και Γλωσσική Επεξεργασία στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2023  στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου).

 

Η οφθαλμοκίνηση, η επιστημονική μέθοδος καταγραφής και ανάλυσης των οφθαλμικών κινήσεων, αναδεικνύεται σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα εργαλεία αξιολόγησης της αντιληπτικής συμπεριφοράς με ευρεία χρήση σε πολλούς τομείς της έρευνας. Στη γλωσσική έρευνα και την έρευνα της ανάγνωσης χρησιμοποιείται ως μη επεμβατική μέθοδος για τη διερεύνηση της online γλωσσικής επεξεργασίας, καθώς προσφέρει υψηλή χρονική ανάλυση και ακρίβεια στην καταγραφή των δεδομένων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς, σε πολλές νευροαναπτυξιακές και νευροεκφυλιστικές γλωσσικές διαταραχές. 

Το συνέδριο Οφθαλμοκίνηση και Γλωσσική Επεξεργασία διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "Γλωσσικές και γνωστικές στρατηγικές παρέμβασης στις γλωσσικές διαταραχές", το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, (κωδικός έργου: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.-2992). Η μορφή του συνεδρίου θα είναι υβριδική, επιτρέποντας τόσο onsite όσο και online συμμετοχή. 

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Προφορικές παρουσιάσεις

Η διάρκεια των προφορικών παρουσιάσεων δεν θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης και των ερωτήσεων. Συνεπώς, μια ομιλία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20-25 λεπτά.

Πρότυπο προφορικής παρουσίασης

Παρουσιάσεις Poster

Το προτεινόμενο μέγεθος για κάθε poster είναι 120 (ύψος) x 90 cm (πλάτος) (47,2 X 35,4 in), αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μικρότερου μεγέθους poster.

Για τις onsite παρουσιάσεις η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα παρέχει καρφίτσες και πίνακα προβολής. Παρακαλείστε να φέρετε άλλα υλικά που μπορεί να χρειαστείτε, όπως κολλητική ταινία. Οι εξ’ αποστάσεως παρουσιάσεις θα φιλοξενηθούν σε Webex break out rooms, στα οποία θα διαμοιραστεί το κοινό.

Κάθε poster αποτελεί μέρος μιας συνεδρίας και θα παραμείνει στη θέση του για τουλάχιστον μισή ώρα. Για καλύτερα αποτελέσματα, παρακαλείστε να στήσετε την παρουσίαση της αφίσας σας 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

 Πρότυπο παρουσίασης poster

 

Προτάσεις Διαμονής

Προτάσεις Εστίασης