ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Summer School on acquiring applied knowledge about experimental methodologies to study voice, speech, language and behaviour.

vTem II - Virtual Training in Experimental Methods:

http://labfon.letras.ulisboa.pt/virtualschool/2022/en/team.html

Registration deadline: August 18